Kancelaria

Kancelaria Adwokacka

Kancelaria adw. Dawida Figurskiego oferuje profesjonalną i wszechstronną obsługę prawną dla przedsiębiorców, osób fizycznych i instytucji administracji publicznej.

Stawiamy na ciągły rozwój, doskonalenie zawodowe, wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych Klientów. Cechuje nas elastyczność oraz mobilność. Zapewniamy i gwarantujemy fachowość, dyspozycyjność i wysoką jakość usług.

Adwokat Dawid Figurski

Adwokat Dawid Figurski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, który ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Był także jednym z finalistów konkursu im. prof. Jana Kodrębskiego na najlepszą pracę magisterską. Doświadczenie w zawodzie adwokat Dawid Figurski zaczął zdobywać już na studiach, praktykując w jednej z większych łódzki Kancelarii adwokackich, gdzie następnie pod patronatem adwokata Andrzeja Derdzikowskiego odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

Obecnie Adwokat Dawid Figurski jest członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi. Partykę adwokacką łączy także z kariera naukową, prowadząc prace nad doktoratem w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zaś tematem jego badań naukowych pozostają kwestie związane z umowami deweloperskimi. Był także uczestnikiem wielu szkoleń, m.in. z zakresu Prawa Zamówień Publicznych w ramach RPO Województwa Łódzkiego. 

W roku 2012 ukończył współorganizowaną przez Uniwersytet Łódzki oraz Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münster (Niemcy) Szkołę Prawa Niemieckiego. Posługuje się językiem niemieckim (m.in. w 2011 r. uzyskał certyfikat niemieckiego języka prawniczego), jak i językiem angielskim w mowie i piśmie.

Partnerzy

W codziennej praktyce adwokackiej Kancelaria Adwokata Dawida Figurskiego współpracuje także z Kancelariami partnerskimi.